SkyTrak

SkyTrak

SkyTrak

SkyTrak

SkyTrak
SkyTrak
Hướng dẫn kỹ thuật

SkyTrak không lên đèn

 • Biểu hiện: đèn LED không sáng hoặc tất cả các đèn LED đều sáng lên màu đỏ. 

 • Nguyên nhân: Nguồn pin máy bị yếu.  

 • Cách khắc phục: Kết nối cáp sạc với SkyTrak và kiểm tra xem đèn màu vàng có sáng không. Nếu không, thay thế cáp hoặc bộ điều hợp nguồn và thử lại.

* Lưu ý: Nếu pin không đủ, hãy sạc một lúc trước khi sử dụng

 

SkyTrak đã lên đèn nhưng không hoạt động

 • Biểu hiện 1: Đèn phía dưới không bật ngay cả sau khi sạc.

 • Nguyên nhân 1: Bộ điều hợp nguồn AC bị lỗi hoặc được kết nối với sản phẩm không tương thích. Cách khắc phục: Kiểm tra với bộ đổi nguồn AC cho iPad hoặc iPhone.

 • Nguyên nhân 2: Cáp sạc bị hỏng. Cách khắc phục: Kiểm tra bằng cách thay thế cáp (Cáp MicroUSB sang USB).

* Lưu ý: Nếu đã thử các cách khắc phục nêu trên mà vẫn không thành công thì hãy liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

 

 • Biểu hiện 2: Đèn dưới cùng sáng lên màu vàng trong khi sạc.

 • Nguyên nhân: Lượng điện tích không theo kịp với lượng điện sử dụng.

 • Cách khắc phục: Sạc pin trong một khoảng thời gian mà không sử dụng.

SkyTrak tắt hoặc đèn tắt đột ngột

 • Biểu hiện 1: Tất cả các đèn LED sáng lên màu đỏ.

 • Nguyên nhân: Năng lượng pin của máy đang thấp.

 • Cách khắc phục: Lắp cáp sạc vào SkyTrak và kiểm tra xem đèn màu vàng có sáng không. Nếu không, thay thế cáp và kiểm tra lại.

* Lưu ý: Trong trường hợp sạc không đủ, vui lòng sử dụng sau khi sạc một lúc.

 

 • Biểu hiện 2: Đèn LED không sáng

 • Nguyên nhân: SkyTrak đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng.

 • Cách khắc phục: Máy được thiết kế để tiết kiệm năng lượng trong 5 phút nếu không được kết nối với ứng dụng. Khi được kết nối lại, tất cả các đèn LED đều chuyển sang màu xanh lá cây và con trỏ laser được chiếu xạ.

4. Không thể kết nối với SkyTrak

 • Biểu hiện 1: "Your Sensor Name" được hiển thị trong cột cài đặt Wi-Fi của iPad.

 • Nguyên nhân: Tên của cảm biến đã được thay đổi.

 • Cách khắc phục: Khởi động lại SkyTrak.

 

 • Biểu hiện 2: "SKYTRAK ***" không được hiển thị trong cột cài đặt Wi-Fi của iPad.

 • Nguyên nhân 1: Bộ nhớ iPad đã đầy.

 • Cách khắc phục: Khởi động lại iPad.

 • Nguyên nhân 2:  Kết nối ở chế độ bộ định tuyến.

 • Cách khắc phục: Khi bật nguồn, nếu đèn LED giữa sáng màu đỏ thì đang ở chế độ trực tiếp, còn nếu đèn sáng màu vàng thì đang ở chế độ kết nối bộ định tuyến.

 • Khởi động lại SkyTrak.

5. Con trỏ laser không được chiếu sáng / laser không phát:

 • Biểu hiện 1: Khi đèn LED SkyTrak có màu sáng Đỏ / Đỏ / Xanh lá từ phía trên.

 • Nguyên nhân: Kết nối Wi-Fi giữa iPad Air và SkyTrak không được thực hiện.

 • Cách khắc phục: Kiểm tra cài đặt kết nối giữa iPad Air và SkyTrak.

 

 • Biểu hiện 2: Khi đèn LED SkyTrak có màu sáng "Đỏ / Xanh / Xanh" từ phía trên. 

 • Nguyên nhân 1: Quá trình xử lý dữ liệu sau khi đo. 

 • Cách khắc phục: Vui lòng chờ.

 • Nguyên nhân 2: Phần thân máy không hoạt động.

 • Cách khắc phục: Tắt nguồn của thiết bị chính và bật lại.

 • Nguyên nhân 3: Phiên bản phần cứng và phần mềm không phù hợp.

 • Cách khắc phục: Nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

 • * Lưu ý: Việc đo lường có thể không thực hiện được nếu là phiên bản khác.

 • Nguyên nhân 4: Phiên bản iOS thấp.

 • Cách khắc phục: Kiểm tra phiên bản iOS của iPad Air. Máy yêu cầu phiên bản 8.1 trở lên.